Venelaste üleskutsetele pannakse sõjaväe registreerimine viibimiskohas

Vene Föderatsiooni riigiduuma on hiljuti vastu võtnud seaduse, mis kohustab värbama sõjaväe registreerimist tegelikus elukohas, mitte registreerimiskohas, nagu see oli varem.

Eelnõu seletuskirjas on öeldud, et täna koolitatakse suur hulk töötajaid Moskvas, Peterburis ja teistes suuremates linnades. Samal ajal ei ole neil alati võimalik nendes linnades registreerimist saada, mistõttu neid ei registreerita sõjaliselt.

„Seaduse kohaselt peavad kodanikud, kellel ei ole elukohta või viibimiskoha registreerimist, sõjalise registreerimise kohale jõudma nende tegeliku elukoha juures,” märkis riigiduuma.

Selles selgitatakse RBC-d, registreerimist teostavad sõjaväelised komis jonid kohas, mille kodanikud on oma viibimiskohana välja öelnud. Ka need muudatused sunnib noori registreerima viibimiskohas.

Lisaks vähendavad kavandatavad meetmed seadusandjate sõnul sõjalise registreerimise ja värbamisbüroode koormust, et otsida sõjaväeteenistusest kõrvalehoiduvaid noori mehi.