Õppimine, üliõpilane: armee magistrikraad ei ole takistuseks

Riigiduuma võttis esimesel lugemisel vastu seaduseelnõu, mis lubab bakalaureuse- või eriprogrammides koolituse läbinud ajateenijatel väljastada teise edasi lükkamise - kohtuniku ametisse lubamiseks.

Selle seadusandliku algatuse autor, asepresident Irina Yarovaya selgitas, et tänapäeval on vanuse erinevuse tõttu mõned värbajad juba kasutanud ühte edasilükkamist. Kavandatava seaduse vastuvõtmine võrdsustab need õigustega nende eakaaslastega, kes tähistavad lõpetamise 18. aastapäeva. Edasilükkamine on kättesaadav neile, kes on õpingute ajal koolis jõudnud sõjaväeajani ja soovinud jätkata erihariduse omandamist.

Riigiduuma esimees Vjatšeslav Volodin lisas, et need muudatused annavad noortele võimaluse jätkata pidevat haridust olenemata sünnikuupäevast.

2018. aasta detsembris lõpetati korrapärane sõjaväeteenistus. Sõjaväesse kirjutati 132 tuhat noort, kellest kavas oli relvajõududele saata 118 tuhat noort.

Sügisvisiit ei puudutanud Venemaale viit ainet. Need, kus kõne toimus kevadel.