Vene relvajõudude üldpersonali akadeemia koolitab India ametnikke

Teisel päeval külastas India mereväe staabiülema, admiral Sunil Lanba. Muuhulgas näitas ta suurt huvi Venemaa sõjalise hariduse vastu.

Venemaa relvajõudude peastaabi sõjaväeakadeemias andis silmapaistev külaline publikule ülevaate India mereväe panusest rahu ja edusammudesse Lõuna-Aasias. Lisaks kiitis ta akadeemias koolituse taset. Ja väljendas soovi, et India ametnikel oleks sama kõrge sõjalise teadmiste tase.

Peastaabi sõjaväeakadeemias on Vene armee kõrghariduse ja ümberõppega tegelevad ametnikud, alustades suurvõistlusest. Lisaks sellele on tal spetsiaalne osakond teiste riikide sõjaväe juhtide koolitamiseks.